ØKONOMI OG REGNSKAP

Vi effektiviserer kundens regnskapsprosesser gjennom digitale løsninger.

Vårt mål er å skreddersy løsninger som gir optimal informasjon slik at det enkelt kan brukes som verktøy for å ta riktige beslutninger i virksomheten.

 

- Digitale regnskapsløsninger

- Grunnleggende regnskapsarbeid

- Løpende driftsrapportering

- Periodisk rapportering, konsernrapportering og årsrapportering

- Effektivisering av rutiner og arbeidsprosesser

- Skatterådgivning ved endring av selskapsstruktur

- Utleie av arbeidskraft

- Management for hire

 

FINANSIELL RÅDGIVNING

Vi trer inn i enkeltstående oppgaver så vel som større strategiske prosjekter.

 

- Restrukturering og finansiering

- Kapitalinnhenting

- Investeringsanalyser og verdsettelse

- Fusjoner og fisjoner

- Finansiell Due diligence

- Generasjonsskifte

- Etablering av nye selskaper

- Likviditetsstyring og prognoser

- Styrearbeid og styredokumentasjon

- Anbudsprosesser

- Management for hire

 

 

MEDLEM AV REGNSKAP NORGE

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for 
autoriserte regnskapsførere i Norge.