• SOLID - STOLT - TRYGG

Førsteklasses ekspertrådgivning

med fokus på kundens behov

ØKONOMI OG REGNSKAP

Vi effektiviserer kundens regnskapsprosesser gjennom digitale løsninger.

Vi gir deg den beste løsningen for deg, med optimal rapportering av informasjon slik at du kan fatte riktige beslutninger i din virksomhet.

Dette skreddersyr vi for ditt mål, og tilbyr blant annet:

- Digitale regnskapsløsninger

- Grunnleggende regnskapsarbeid

- Løpende driftsrapportering

- Periodisk rapportering, konsernrapportering og årsrapportering

- Effektivisering av rutiner og arbeidsprosesser

- Skatterådgivning ved endring av selskapsstruktur

- Utleie av arbeidskraft

- Management for hire

 

FINANSIELL RÅDGIVNING

Vi trer inn i enkeltstående oppgaver og større strategiske prosjekter:

- Restrukturering og finansiering

- Kapitalinnhenting

- Investeringsanalyser og verdsettelse

- Fusjoner og fisjoner

- Finansiell Due diligence

- Generasjonsskifte

- Etablering av nye selskaper

- Likviditetsstyring og prognoser

- Styrearbeid og styredokumentasjon

- Anbudsprosesser

- Management for hire

 

 

MEDLEM AV REGNSKAP NORGE

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for 
autoriserte regnskapsførere i Norge.