Trym Jacobsen

Complér Corporate

T; +47 91 63 06 03

tj@compler.no

Linkedin

Trym Jacobsen

Trym ble uteksaminert Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1986 og har siden hatt en solid karriere i det vestlandske næringsliv. Han har lang erfaring innenfor økonomi og finans fra sentrale stillinger i ulike rederier.

Trym er partner og daglig leder for Complér Corporate og jobber bredt innenfor økonomi og finans, blant annet med forretningsutvikling, restrukturering, fusjoner/fisjoner, kjøp og salg av selskaper, finansiering, styrearbeid m.m.

Trym sitter i flere styrer i bedrifter på Vestlandet.

 

Frank Eithun Helland

Complér Corporate

T; +47 98 20 64 98

fh@compler.no

Linkedin

Frank Eithun Helland

Frank er utdannet Siviløkonom og Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole.

Han har lang erfaring fra rådgivning, regnskap og revisjon og har vært partner i Ernst & Young i 11 år før han i 2013 ble partner og tilknyttet rådgiver i Complér.

Frank innehar ulike lederroller og styreverv og jobber tett med kundene bl.a. i forbindelse med verdivurderinger, transaksjonsstøtte, restruktureringer, finansiell due dilligence, forretningsførsel, budsjettering og rapportering.

 

Gro Kvalheim

Complér Accounting

T; +47 98 20 64 56

gk@compler.no

Linkedin

Gro Kvalheim

Gro er utdannet Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg bachelor i økonomi og registrert revisor fra Høyskolen i Telemark.

Hun har lang erfaring fra revisjon og har i tillegg erfaring fra forskjellige økonomiroller i næringslivet. Hun har siden 2011 vært partner og daglig leder for Complér Accounting.

Med sin allsidige bakgrunn fra forskjellige bransjer har hun spesielt god innsikt i bedrifters behov for tilpasset og brukervennlig rapportering i tillegg til å bistå kunder med bl.a. regnskapsførsel, årsoppgjør budsjett, prognose, likviditetsstyring m.m.

 

Tom W. Horne

Complér Corporate

T; +47 98 20 64 10

twh@compler.no

Linkedin

Tom W. Horne

Tom er utdannet Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole.

Han har en solid erfaring fra revisjonsbransjen, og har vært Managing Partner i Ernst & Young i en årrekke før han i 2008 gikk inn som partner ved oppstarten av Complér (Shape).

Tom er en finansiell og økonomisk kapasitet som bistår kunder med forretningsutvikling, eierstrategier og ledelse. I tillegg har han bred erfaring med bl.a. verdivurderinger, transaksjonsstøtte i forbindelse med fusjoner/fisjoner og kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer, finansiell due dilligence, finansanalyser og styrearbeid.

Tom sitter i flere styrer i bedrifter på Vestlandet.

 

Berit Marie Haugen

Complér Accounting

T; +47 95 72 34 04

bmh@compler.no

Linkedin

Berit Marie Haugen

Berit har en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg HRM fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Hun har lang og allsidig ledererfaring fra rederivirksomhet innenfor økonomi, IT, HR og har spesialkompetanse på implementering og utvikling av rapporteringssystemer.

Hun har vært ansatt hos Complér siden 2011 og jobber som autorisert regnskapsfører med hovedvekt på regnskapsførsel, årsregnskap, budsjett/prognose, likviditetsstyring, rådgivning og periodisk rapportering i tett samarbeid med kunder innenfor bl.a. shipping og eiendom.

 

Nina Bjørndal

Complér Accounting

T; +47 99 29 43 00

nb@compler.no

Linkedin

Nina Bjørndal

Nina har utdanning fra Høyskolen i Agder og Handelshøyskolen BI og har over 20 års erfaring fra økonomi og kommersiell drift i rederier.

Nina er autorisert regnskapsfører og har vært ansatt i Complér siden 2011. Hun jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjett/prognose, likviditetsstyring og rapportering i flere bransjer.  

Nina har spesielt god erfaring fra rapporteringssystemer og kombinert med hennes inngående bransjeinnsikt utvikles relevante og brukervennlige rapporter som er spesialtilpasset kundenes behov.

 

Christoffer Ringdal

Complér Accounting

T; +47 45 66 22 23

cr@compler.no

Linkedin

Christoffer Ringdal

Christoffer er siviløkonom fra Bishops University i Canada og Norges Handelshøyskole.

Christoffer har siden 2005 jobbet med revisjon og regnskap i Ernst & Young og har en bred revisjonsbakgrunn fra små- og mellomstore bedrifter.

Han jobber med regnskapsførsel, årsoppgjør, budsjett/prognose, likviditetsstyring og brukervennlig rapportering skreddersydd etter kundens behov.

 

Janne Vindenes

Complér Accounting

T; +47 99 53 20 82

jv@compler.no

Linkedin

Janne Vindenes

Janne er utdannet Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har 24 års erfaring fra regnskap- og økonomistillinger i flere store konsern innen handel, logistikk og olje/gass.

Hennes brede erfaring fra Controller funksjoner på bedrifts- og fra prosjektnivå gjør henne i stand til å effektivt identifisere relevante problemstillinger i nye bransjer og prosjekter.

Janne ble en del av teamet i Complér i 2017 og jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjettering, prognoser, likviditetsstyring og skreddersydd rapportering.

 

Aslak Fisketjønn

Complér Accounting

T; +47 95 88 73 51

af@compler.no

Linkedin

Aslak Fisketjønn

Aslak har en Master i økonomi fra Høyskolen i Lillehammer og har siden opparbeidet seg solid erfaring fra ulike økonomi- og controller stillinger på bedrifts- og prosjektnivå.

Han har de siste årene jobbet som Business Controller med overordnet økonomiansvar. Fra tidligere jobber har han opparbeidet seg meget god kompetanse på alt fra regnskapsførsel til analyser, budsjett og rapportering. 

Aslak jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjettering, prognoser, likviditetsstyring og skreddersydd rapportering.

 

Kristin Helen HafsĂĄs Kleppevik

Complér Accounting

T; +47 98 48 08 95

kk@compler.no

Linkedin

Kristin Helen HafsĂĄs Kleppevik

Kristin har lang erfaring fra økonomi- og regnskapsavdelingen i et fullintegrert rederi i Bergen der hun har jobbet med prosjektregnskap mot skip.

Hun jobber med regnskapsførsel, perioderegnskap og avstemminger.

 

John I. Gullaksen

Complér Accounting

T; +47 95 11 62 58

jig@compler.no

Linkedin

John I. Gullaksen

John har en Bachelor i regnskap fra Handelshøyskolen BI og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

John kommer fra Ernst & Young og har en bred revisjonsbakgrunn fra små- og mellomstore bedrifter. Med sin allsidige kompetanse tilbyr han skreddersydde løsninger for bedriftene.

Han jobber bl.a. med regnskapsførsel, budsjett/prognose, likviditetsstyring, årsregnskap og brukervennlig rapportering.

 

Janne Elde

Complér Accounting

T; +47 95 96 91 73

je@compler.no

Linkedin

Janne Elde

Janne har en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Handelshøyskolen BI og har lang erfaring som autorisert regnskapsfører.

Hun kommer fra en stilling som regnskapssjef i dagligvarebransjen med ansvar for regnskapene til over 70 dagligvare forretninger.

Janne har bred erfaring med regnskapsføring, lønn, årsregnskap, ligningspapirer, stiftelse av selskaper, avvikling av selskaper, styre-/generalforsamlingsprotokoller mm.

 

Kjersti Einarsen

Complér Accounting

T; +47 90 75 56 15

ke@compler.no

Linkedin

Kjersti Einarsen

Kjersti startet i Complér i januar 2017 etter en lang karriere i en mellomstor produksjonsbedrift der hun jobbet med regnskap. Hun har underveis tatt deltidsstudier på Norges Handelshøyskole.

Kjersti jobber i dag med løpende regnskapsførsel, perioderegnskap og avstemminger.

 

Barbara Damasiewicz

Complér Accounting

T; +47 46 26 14 16

bd@compler.no / post@compler.no

Linkedin

Barbara Damasiewicz

Barbara har en bachelor i økonomi med spesialisering innenfor regnskap. Hun har variert arbeidserfaring innen regnskapsfører faget og behersker hele fem forskjellige språk.  Barbara ble en del av Complèr teamet i 2014 og jobber hovedsakelig med løpende regnskapsførsel, avstemminger, lønn samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer. Barbara har ogå en Master i sosiologi fra Jagiellonien University i Krakow.

 

 

Rune Steinslid

Complér Accounting

T; +47 92 48 25 32

rs@compler.no

Linkedin

Rune Steinslid

Rune har erfaring fra salg og administrasjon og er styreleder i et stort borettslag.

Han jobber med regnskapstjenester og kontoradministrasjon.

 

Linda Hollenberg

Complér Corporate AS

T; +47 93 66 81 81

lh@compler.no

Linkedin

Linda Hollenberg

Linda har en Bachelor i International Business and Economics og en Master i Applied Finance fra Griffith University i Australia. I tillegg har hun etter- og videreutdannelse i Porteføljeforvaltning fra Norges Handelshøyskole.

Hun har erfaring fra revisjon og som controller i subsea bransjen. Linda har også arbeidet som rådgiver i offentlig sektor innenfor prosessutvikling og innfasing av digitale arbeidsverktøy.

 

Morten Hilton Thomassen

Complér Corporate AS

T; +47 922 58 570

mht@compler.no

Linkedin

Morten Hilton Thomassen

Morten er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang fartstid som CFO for internasjonale selskaper innenfor fiskeri og energi før han ble partner i Complér Corporate i 2019.

Morten kan bistå kunder blant annet med økonomistyring, rapportering, forretningsutvikling, internkontroll, selskapstransaksjoner, due diligence, investeringsanalyser, anbud og strukturering av bankfinansiering, forhandlinger, styrearbeid med mer.

 

 

Tonje Midtun

Complér Accounting AS

T; +47 98 48 12 88

tm@compler.no

Linkedin

Tonje Midtun

Tonje har en bachelor i økonomi med spesialisering innenfor regnskap. Hun har variert arbeidserfaring innenfor varehandel, helse og bygge bransjen

Tonje ble en del av Complèr teamet i 2020 og jobber hovedsakelig med løpende regnskapsførsel, avstemminger samt utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer.

 

Marita Amanda Høidal

Complér Accounting AS

T; +47 905 44 977

mah@compler.no

Linkedin

Marita Amanda Høidal

Marita har Bachelor i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen (2010), samt Master i økonomi og administrasjon (2013) og Master i revisjon og regnskap (2016) fra Norges Handelshøyskole.

Med en bakgrunn fra revisjonsselskapet Deloitte har hun opparbeidet seg en bred erfaring både med små og store selskaper i Bergen og omegn. Spesielt har hun arbeidet med bransjer som shipping, mediebedrifter, produksjonsselskap og eiendom.

I tillegg har Marita erfaring fra statlig virksomhet og Controller-funksjon hos Universitetet i Bergen. Her har hun arbeidet med økonomisk rådgivning, budsjett og løpende rapportering/prognoser overfor instituttledelsen.

Marita Amanda ble en del av Complér-teamet i 2020, og arbeider både med regnskapstjenester, samt Controller og rådgivningsarbeid i tett samarbeid med kunden.    

 

Birgitte Nikolaisen

Complér Accounting AS

T; +47 930 06 545

bin@compler.no

Linkedin

Birgitte Nikolaisen

 

Birgitte har variert arbeidserfaring innen regnskapsfører faget. Hun ble en del av Complèr teamet i 2020 og jobber hovedsakelig med løpende regnskapsførsel, avstemminger og lønn.

 

Tor Solheim

Complér Accounting AS

T; +47 416 49 346

ts@compler.no

Linkedin

Tor Solheim

Tor har utdanning fra Høgskolen i Molde og lang erfaring fra regnskapsbransjen, samt controller funksjoner i leverandørindustri innen maritim og offshore sektor. Lang fartstid gjør at Tor har god kjennskap til flere bransjer og bruk av ERP-system.

Han er autorisert regnskapsfører og har vært ansatt i Compler siden 2020. Tor jobber hovedsakelig med regnskap, lønn, rapportering, årsoppgjør og rådgivning.

 

Elin Franck Sørfonden

Complér Accounting AS

T; +47 932 16 404

efs@compler.no

Linkedin

Elin Franck Sørfonden

Elin er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har lang arbeidserfaring fra varehandel og startet i Complér høsten 2020. Hun jobber i dag med løpende regnskapsførsel.


VIL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?

Complér er i kontinuerlig vekst og er interessert i å komme i kontakt med kandidater med erfaring innen økonomi, finans og analyse.

Vi jobber med varierte og komplekse problemstillinger som ofte krever kreative løsninger. Vi ser etter mennesker som evner å løfte blikket og som tør å utfordre det selvsagte. Vi jobber tett og langsiktig med kundene våre så det er viktig at du har gode samarbeidsevner. 

Dersom du har erfaring fra finans eller regnskap innenfor shipping, offshore, investering eller eiendom og søker nye utfordringer vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

 

TA KONTAKT