Trym Jacobsen

Complér Corporate

T; +47 91 63 06 03

tj@compler.no

Linkedin

Trym Jacobsen

Trym ble uteksaminert Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1986 og har siden hatt en solid karriere i det vestlandske næringsliv. Han har lang erfaring innenfor økonomi og finans fra sentrale stillinger i ulike rederier.

Trym er partner og daglig leder for Complér Corporate og jobber bredt innenfor økonomi og finans, blant annet med forretningsutvikling, restrukturering, fusjoner/fisjoner, kjøp og salg av selskaper, finansiering, styrearbeid m.m.

Trym sitter i flere styrer i bedrifter på Vestlandet.

 

Frank Eithun Helland

Complér Corporate

T; +47 98 20 64 98

fh@compler.no

Linkedin

Frank Eithun Helland

Frank er utdannet Siviløkonom og Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole.

Han har lang erfaring fra rådgivning, regnskap og revisjon og har vært partner i Ernst & Young i 11 år før han i 2013 ble partner og tilknyttet rådgiver i Complér.

Frank innehar ulike lederroller og styreverv og jobber tett med kundene bl.a. i forbindelse med verdivurderinger, transaksjonsstøtte, restruktureringer, finansiell due dilligence, forretningsførsel, budsjettering og rapportering.

 

Gro Kvalheim

Complér Accounting

T; +47 98 20 64 56

gk@compler.no

Linkedin

Gro Kvalheim

Gro er utdannet Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg bachelor i økonomi og registrert revisor fra Høyskolen i Telemark.

Hun har lang erfaring fra revisjon og har i tillegg erfaring fra forskjellige økonomiroller i næringslivet. Hun har siden 2011 vært partner og daglig leder for Complér Accounting.

Med sin allsidige bakgrunn fra forskjellige bransjer har hun spesielt god innsikt i bedrifters behov for tilpasset og brukervennlig rapportering i tillegg til å bistå kunder med bl.a. regnskapsførsel, årsoppgjør budsjett, prognose, likviditetsstyring m.m.

 

Tom W. Horne

Complér Corporate

T; +47 98 20 64 10

twh@compler.no

Linkedin

Tom W. Horne

Tom er utdannet Statsautorisert revisor (HRS) fra Norges Handelshøyskole.

Han har en solid erfaring fra revisjonsbransjen, og har vært Managing Partner i Ernst & Young i en årrekke før han i 2008 gikk inn som partner ved oppstarten av Complér (Shape).

Tom er en finansiell og økonomisk kapasitet som bistår kunder med forretningsutvikling, eierstrategier og ledelse. I tillegg har han bred erfaring med bl.a. verdivurderinger, transaksjonsstøtte i forbindelse med fusjoner/fisjoner og kjøp og salg av virksomheter, restruktureringer, finansiell due dilligence, finansanalyser og styrearbeid.

Tom sitter i flere styrer i bedrifter på Vestlandet.

 

Berit Marie Haugen

Complér Accounting

T; +47 95 72 34 04

bmh@compler.no

Linkedin

Berit Marie Haugen

Berit har en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg HRM fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Hun har lang og allsidig ledererfaring fra rederivirksomhet innenfor økonomi, IT, HR og har spesialkompetanse på implementering og utvikling av rapporteringssystemer.

Hun har vært ansatt hos Complér siden 2011 og jobber som autorisert regnskapsfører med hovedvekt på regnskapsførsel, årsregnskap, budsjett/prognose, likviditetsstyring, rådgivning og periodisk rapportering i tett samarbeid med kunder innenfor bl.a. shipping og eiendom.

 

Christoffer Ringdal

Complér Accounting

T; +47 45 66 22 23

cr@compler.no

Linkedin

Christoffer Ringdal

Christoffer er siviløkonom fra Bishops University i Canada og Norges Handelshøyskole.

Christoffer har siden 2005 jobbet med revisjon og regnskap i Ernst & Young og har en bred revisjonsbakgrunn fra små- og mellomstore bedrifter.

Han jobber med regnskapsførsel, årsoppgjør, budsjett/prognose, likviditetsstyring og brukervennlig rapportering skreddersydd etter kundens behov.

 

Nina Bj√łrndal

Complér Accounting

T; +47 99 29 43 00

nb@compler.no

Linkedin

Nina Bj√łrndal

Nina har utdanning fra Høyskolen i Agder og Handelshøyskolen BI og har over 20 års erfaring fra økonomi og kommersiell drift i rederier.

Nina er autorisert regnskapsfører og har vært ansatt i Complér siden 2011. Hun jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjett/prognose, likviditetsstyring og rapportering i flere bransjer.  

Nina har spesielt god erfaring fra rapporteringssystemer og kombinert med hennes inngående bransjeinnsikt utvikles relevante og brukervennlige rapporter som er spesialtilpasset kundenes behov.

 

Janne Vindenes

Complér Accounting

T; +47 99 53 20 82

jv@compler.no

Linkedin

Janne Vindenes

Janne er utdannet Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har 24 års erfaring fra regnskap- og økonomistillinger i flere store konsern innen handel, logistikk og olje/gass.

Hennes brede erfaring fra Controller funksjoner på bedrifts- og fra prosjektnivå gjør henne i stand til å effektivt identifisere relevante problemstillinger i nye bransjer og prosjekter.

Janne ble en del av teamet i Complér i 2017 og jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjettering, prognoser, likviditetsstyring og skreddersydd rapportering.

 

Aslak Fisketj√łnn

Complér Accounting

T; +47 95 88 73 51

af@compler.no

Linkedin

Aslak Fisketj√łnn

Aslak har en Master i økonomi fra Høyskolen i Lillehammer og har siden opparbeidet seg solid erfaring fra ulike økonomi- og controller stillinger på bedrifts- og prosjektnivå.

Han har de siste årene jobbet som Business Controller med overordnet økonomiansvar. Fra tidligere jobber har han opparbeidet seg meget god kompetanse på alt fra regnskapsførsel til analyser, budsjett og rapportering. 

Aslak jobber hovedsakelig med regnskapsførsel, budsjettering, prognoser, likviditetsstyring og skreddersydd rapportering.

 

Kristin Helen Hafsås Kleppevik

Complér Accounting

T; +47 98 48 08 95

kk@compler.no

Linkedin

Kristin Helen Hafsås Kleppevik

Kristin har lang erfaring fra økonomi- og regnskapsavdelingen i et fullintegrert rederi i Bergen der hun har jobbet med prosjektregnskap mot skip.

Hun jobber med regnskapsførsel, perioderegnskap og avstemminger.

 

John I. Gullaksen

Complér Accounting

T; +47 95 11 62 58

jig@compler.no

Linkedin

John I. Gullaksen

John har en Bachelor i regnskap fra Handelshøyskolen BI og er registrert revisor. 

John kommer fra Ernst & Young og har en bred revisjonsbakgrunn fra små- og mellomstore bedrifter. Med sin allsidige kompetanse tilbyr han skreddersydde løsninger for bedriftene.

Han jobber bl.a. med regnskapsførsel, budsjett/prognose, likviditetsstyring, årsregnskap og brukervennlig rapportering.

 

Janne Elde

Complér Accounting

T; +47 95 96 91 73

je@compler.no

Linkedin

Janne Elde

Janne har en Bachelor i Økonomi og Administrasjon fra Handelshøyskolen BI og har lang erfaring som autorisert regnskapsfører.

Hun kommer fra en stilling som regnskapssjef i dagligvarebransjen med ansvar for regnskapene til over 70 dagligvare forretninger.

Janne har bred erfaring med regnskapsføring, lønn, årsregnskap, ligningspapirer, stiftelse av selskaper, avvikling av selskaper, styre-/generalforsamlingsprotokoller mm.

 

Paul Arne Vågan

Complér Accounting

T; +47 90 79 44 55

pav@compler.no

Linkedin

Paul Arne Vågan

Paul Arne er statsautorisert revisor med utdanning fra Høyskolen i Bodø og Norges Handelshøyskole.

Han startet i Complér i 2009 og har etter mange år som revisor og regnskapsfører en bred og allsidig erfaring med små- og mellomstore bedrifter og spesielt innen shipping og finans.

Paul Arne er autorisert regnskapsfører og jobber hovedsakelig med regnskapsførsel og rapportering med spisset kompetanse på organisering, skatteplanlegging og årsavslutning.

 

Kjersti Einarsen

Complér Accounting

T; +47 90 75 56 15

ke@compler.no

Linkedin

Kjersti Einarsen

Kjersti startet i Complér i januar 2017 etter en lang karriere i en mellomstor produksjonsbedrift der hun jobbet med regnskap. Hun har underveis tatt deltidsstudier på Norges Handelshøyskole.

Kjersti jobber i dag med løpende regnskapsførsel, perioderegnskap og avstemminger.

 

Barbara Damasiewicz

Complér Accounting

T; +47 46 26 14 16

bd@compler.no / post@compler.no

Linkedin

Barbara Damasiewicz

Barbara har en Master i sosiologi fra Jagiellonien University i Krakow.

Hun har en allsidig bakgrunn fra forskjellige stillinger og behersker hele fem forskjellige språk.

Hun jobber med regnskapstjenester og kontoradministrasjon.

 

Rune Steinslid

Complér Accounting

T; +47 92 48 25 32

rs@compler.no

Linkedin

Rune Steinslid

Rune har erfaring fra salg og administrasjon og er styreleder i et stort borettslag.

Han jobber med regnskapstjenester og kontoradministrasjon.

 

Linda Hollenberg

Complèr Corporate

T; +47 93 66 81 81

lh@compler.no

Linkedin

Linda Hollenberg

Linda har en Bachelor i International Business and Economics og en Master i Applied Finance fra Griffith University i Australia. I tillegg har hun etter- og videreutdannelse i Porteføljeforvaltning fra Norges Handelshøyskole.

Hun har erfaring fra revisjon og som controller i subsea bransjen. Linda har også arbeidet som rådgiver i offentlig sektor innenfor prosessutvikling og innfasing av digitale arbeidsverktøy.


VIL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?

Complér er i kontinuerlig vekst og er interessert i å komme i kontakt med kandidater med erfaring innen økonomi, finans og analyse.

Vi jobber med varierte og komplekse problemstillinger som ofte krever kreative løsninger. Vi ser etter mennesker som evner å løfte blikket og som tør å utfordre det selvsagte. Vi jobber tett og langsiktig med kundene våre så det er viktig at du har gode samarbeidsevner. 

Dersom du har erfaring fra finans eller regnskap innenfor shipping, offshore, investering eller eiendom og søker nye utfordringer vil vi gjerne komme i kontakt med deg.

 

TA KONTAKT